DD Markéta

Soukromý dětský domov MARKÉTA

Výchovně vzdělávací plán

Vzdělávací plán

Výchovně vzdělávací plán se skládá z šesti částí:

 1. Školní vzdělávací program, který je k nahlédnutí v sídle dětského domova.
 2. Program rozvoje osobnosti každého dítěte.
 3. Přehledu pořádaných akcí zaměřených na rozvoj dětí.
 4. Roční rozvahy, která má svá specifická zaměření.
 5. Měsíční rozvahy, jejíž zpracování se váže k událostem roku.
 6. Hodnocení naplnění rozvah a hodnocení naplnění PRODu

Oblasti rozvoje dětí

Každý rok má své výchovné zaměření a v průběhu existence domova jsme se postupně věnovali rozvoji dětí v těchto jednotlivých oblastech:

 • vzájemné poznání a přijetí
 • rozvoj v oblasti sociální
 • rozvoj ve sportovních činnostech
 • rozvoj ve všeobecném vzdělání
 • upevňování mezilidských vztahů
 • individuální rozvoj dětí
 • utváření zdravého životního stylu
 • vztah k práci, jako nezbytného prostředku k hodnotnému životu
 • na upevňování morálních hodnot v tradičním židovsko-křesťanském duchu
 • na rozvoj fyzické zdatnosti pomocí sportovních a pracovních aktivit s důrazem pozitivního vlivu na zdraví a duševní vývoj
 • práce jako základní prvek pro zajištění kvality života
 • rozvoj manuálních dovedností, jako nezbytnou součást výbavy pro život.