DD Markéta

Soukromý dětský domov MARKÉTA

O nás

Jeden muž + jedna žena + kupa dětí – to jsme my. Taková trošku větší tradiční rodina.

Spolu tu bydlíme, spolu si hrajeme, spolu sportujeme, spolu vyrábíme, spolu tu pracujeme. Někdy se na sebe zlobíme a pak si odpouštíme, a když vyrosteme, tak se sem vracíme. Jsme tu doma.

v Jánských lázních

Soukromý dětský domov MARKÉTA, o.p.s. je soukromé zařízení, v němž vyrůstá 8 dětí. Domov u nás nalézají děti s nařízenou ústavní výchovou, které potřebují individuální přístup, pevné emoční vazby a přirozené rodinné prostředí.

V každém dítěti rozvíjíme jeho vrozená dispozice, ať už se jedná o sport, výtvarný, taneční či hudební obor. Mají tu kamarády z běžných rodin, a tak nežijí v izolaci jako „ústavní děti.“ Ke každému dítěti přistupujeme individuálně podle jeho potřeb.

Děti mají mezi námi své místo i po své zletilosti, mohou se vracet i se svými dětmi. Tak i jejich děti poznávají generaci starší a osvojují si základní rodinné vazby.

veska 2015

Podporujeme všestranný rozvoj dětí.

Základní snahou je ukázat a nechat dětem zažít fungující rodinu se vším, co k ní patří.

Klademe důraz na:

 • prožívání života v rodinném prostředí,
 • všestranný rozvoj dětí a jejich vzdělání,
 • rozvoj vztahů a osobností dětí,
 • manuální dovednosti a samostatnost,
 • vztah k běžné práci jako nedílné součásti života,
 • rozvoj fyzické zdatnosti sportem i prací.

  Každodenní rutina

  Dřina, dřina a ještě jednou dřina každodenní organizace našeho spolužití. Vše musí zapadat a klapat jak orloj.

  • Škola a příprava do školy je nejnáročnější část výchovy,
  • vlastní organizace volného zbylého času,
  • ježdění do zájmových kroužků a ZUŠ,
  • výlety za sportem,
  • výlety za kulturou,
  • tvoření,
  • práce, úklid a zabezpečení chodu.
  holčička u květin
  na saních v Jánských lázních

  Akce a výlety

  Důležitou součástí jsou i výlety a nejen pro akci samotnou, ale také pro návraty domů. To těšení se a stýskání dává dětem zažít pravý pocit, že někam patří a někde mají své místo. Co spolu podnikáme?

  • Společné dovolené,
  • výlety na hory,
  • pobyt na chalupě,
  • zimní pobyty,
  • tábory,
  • návštěvy společných přátel,
  • kulturní vystoupení,
  • sportovní utkání.

  Velké díky našim partnerům a sponzorům

  Bez pomoci různých organizací, či obětavých dárců, dobrovolníků a donátorů bychom nemohli nabídnout to, co zde děti prožívají. Podílí se nepřímo a někdy i přímo na výchově dětí a tvoří opěrné body naší práce.

  • Podporu vnímáme v materiální či finanční podpoře,
  • pomoc při realizaci různých aktivit,
  • výlety do přírody, 
  • vzdělávací programy, 
  • materiální podpora, 
  • podpora v covidu.

  Největší dík patří správní a dozorčí radě, jejím členům a rodinám. Bez jejich podpory a pomoci by naše děti s námi nebyly.

  U vánočního stolu

  Koho máme v zádech