DD Markéta

Soukromý dětský domov MARKÉTA

Prohlášení o přístupnosti

Soukromý dětský domov MARKÉTA, o.p.s. se zavazuje k zpřístupnění své internetové stránky v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti
internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetovou stránku https://www.ddmarketa.cz.

Stav souladu

Tato webová stránka je plně v souladu s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1.

Nepřístupný obsah

Žádná omezení.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 15.12.2022.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Zpětnou vazbu ohledně přístupnosti webových stránek a informací na nich uvedených směrujte na níže uvedené kontakty.

Kontakt na správce obsahu

Jiří Sádovský
e-mail: ddmarketa(at)seznam.cz

Kontakt na technického provozovatele

Jiří Sádovský
e-mail: ddmarketa(at)seznam.cz

Postupy pro prosazování práva

Kontaktní údaje příslušného orgánu pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
e-mail: pristupnost@mvcr.cz