DD Markéta

Soukromý dětský domov MARKÉTA

Jak to všechno začalo

Na začátku byla myšlenka

Soukromý dětský domov MARKÉTA, o.p.s. vznikl z iniciativy Tomáše a Hany Ochových v době, kdy měli své dvě dcery a další dvě děti v pěstounské péči. Tehdy se rozhodovali o přijetí dalšího dítěte a při zamyšlení nad tím, co bude s dětmi, které nemohou jít do adopce ani do pěstounské péče, je napadla myšlenka vytvořit soukromý dětský domov. V tomto dětském domově měly najít své místo děti s nařízenou ústavní výchovu. I nadále by byly v kontaktu se svou biologickou rodinou, ve které nemohou vyrůstat. Současně by jim zde byly naplněny základní lidské potřeby, jako např. vyrůstat ve fungující rodině.

Dětský domov dostal název Markéta, a to po matce jednoho z největších vychovatelů – Dona Bosca, který po jejím vzoru převzal preventivní systém výchovy. Ten je aplikován i v tomto domově.

veska 2015
veska 2015

Založení domova

Tomáš Och založil dne 27.7. 2000 obecně prospěšnou společnost, která provozuje nestátní dětský domov rodinného typu a zajišťuje náhradní rodinnou péči dětem svěřeným na základě rozhodnutí tuzemského soudu do ústavní péče. Statutárním orgánem obecně prospěšné společnosti je šestičlenná správní rada a na chod organizace dohlíží tříčlenná dozorčí rada. Společnost byla zapsána Krajským soudem v Hradci Králové do rejstříku obecně prospěšných společností dne 20.11.2000.

Dětský domov byl zařazen do sítě škol a školských zařízení k 1. lednu 2001. Kapacita dětského domova je stanovena na 8 dětí. První děti byly přijaty 20. prosince 2000. Těsně před Vánocemi, aby nejkrásnější svátky mohly prožít už tam, kde budou na několik příštích let doma. Tyto první děti mají už i své rodiny a vracejí se sem se svými partnery i dětmi jako do místa, které bývalo jejich domovem.

Všem sponzorům děkujeme za pomoc

Začátky byly velice těžké, především z finančního hlediska. Přestože byl domov zařazen do sítě školských zařízení, od ledna do konce srpna 2001 nedostával žádné dotace od státu. Děti tak v tomto období žily pouze ze sponzorských darů.

V září 2001 jsme dostali první státní dotace, ale jen 50% normativu na každé dítě. Po dalším roce, to je v září 2002, už děti mohly stejně tak, jako v jiných dětských domovech dostávat vše, co potřebovaly. Státní dotace po změně zákonů dosáhly už 100%.

veska 2015