Výchovně vzdělávací plán

Výchovně vzdělávací plán se skládá z šesti částí.

 • Školní vzdělávací program, který je k nahlédnutí v sídle dětského domova.
 • Program rozvoje osobnosti každého dítěte.
 • Přehledu pořádaných akcí zaměřených na rozvoj dětí.
 • Roční rozvahy, která má svá specifická zaměření.
 • Měsíční rozvahy, jejíž zpracování se váže k událostem roku.
 • Hodnocení naplnění rozvah a hodnocení naplnění PRODu.

Každý rok má své výchovné zaměření a v průběhu existence domova jsme se postupně věnovali rozvoji dětí v těchto jednotlivých oblastech:

 • vzájemné poznání a přijetí
 • rozvoj v oblasti sociální
 • rozvoj ve sportovních činnostech
 • rozvoj ve všeobecném vzdělání
 • upevňování mezilidských vztahů
 • individuální rozvoj dětí
 • utváření zdravého životního stylu
 • vztah k práci, jako nezbytného prostředku k hodnotnému životu
 • na upevňování morálních hodnot v tradičním židovsko-křesťanském duchu
 • na rozvoj fyzické zdatnosti pomocí sportovních a pracovních aktivit s důrazem pozitivního vlivu na zdraví a duševní vývoj
 • práce jako základní prvek pro zajištění kvality života
 • rozvoj manuálních dovedností, jako nezbytnou součást výbavy pro život.