Struktura organizace

Správní rada:    
předseda Tomáš Březík vedoucí stavebního oddělení MěÚ
  Mgr. Hana Maturová speciální pedagog
  Monika Peterková ředitelka neziskové organizace
  Ing. Jiří Pomikálek starosta obce
  Mgr. Jakub Vávra ředitel příspěvkové organizace
  Bc. Roman Barabáš vedoucí centra pro rodinu
     
Dozorčí rada:    
předseda JUDr. Pavel Průša právník
  Mgr. Eva Šmídová ředitelka stacionáře
  Pavla Kapešová pracovnice znalecké kanceláře
 
Zaměstnanci:    
  Tomáš Och ředitel
  Hana Ochová vychovatelka
  Lenka Vacková asistent pedagoga