Činnost

Veškerá naše činnost je zaměřena na všestranný rozvoj dětí. Je přizpůsobena potřebě každého dítěte prožívat intenzivně vše, co se mu nabízí a co bude moci využít i v budoucnosti.

Každý školní rok má své zaměření a konkrétní cíl výchovy. Pro činnost se ročně zpracovává výchovně vzdělávací plán, podle kterého se činnost organizuje.

Kromě toho se děti běžně účastní normálního rodinného života se vším, co k němu patří. Navštěvují zájmové kroužky podle svého výběru. Samy si organizují svůj volný čas a společně se účastníme mnoha akcí.

Sport

Samozřejmostí pro nás je, že v zimě s dětmi pravidelně lyžujeme na horách, od jara jezdíme na kole a na kolečkových bruslích, v létě se chodíme koupat. O víkendech organizujeme výlety, každé prázdniny trávíme na zajímavém místě a poznáváme tak krásu přírody. Na těchto akcích se naše děti věnují turistice, základnímu horolezectví, potápění a mnoha dalším drobným sportovním činnostem.

Všechny děti velice dobře lyžují, jezdí na kole, umí obstojně plavat. Ve svém krátkém životě už prošly kurzem pádlování, kurzem potápění a samozřejmě každoročně se zdokonalují během týdenního kurzu lyžování. V minulosti se již několik dětí stalo instruktory vodní turistiky či lyžování nebo snowboardingu.

Kultura

V průběhu celého roku se velice často účastníme kulturních akcí, filmových a divadelních představení, koncertů, vernisáží atd. Tradičně jsme účastníky dětských karnevalů v okolí a sami u nás v Radhošti jeden pořádáme.

Navštěvujeme hrady, zámky, muzea, zoologické či botanické zahrady a ekocentra. Jak děti ovládají zásady správného stolování si ověřujeme na různých večírcích, rautech a společenských akcích.

Prázdniny

O hlavních prázdninách děláme tábor pro kamarády našich dětí. Sjíždíme řeky, každý má minimálně týdenní aktivitu, kterou si sám zvolí (tábor podle zájmu, rekreaci, návštěvu u tety atd.) Společně trávíme týdenní dovolenou.

Něco navíc

Děti mají své mazlíčky, o které se starají. Rybičky, agamu vousatou, želvu zelenavou, psa zlatého retrívra. O každé zvířátko se stará konkrétní dítě, je to jeho zodpovědnost. V minulosti měly morče, kraba, exotického pavouka, andulku ale i domácí zvířata jako např. králíky a slepice.

Praxe

Děti jsou běžně zapojovány do všech činností v domě. Podílejí se na přípravě jídla, děti starší deseti let zvládají uvařit jednoduchou večeři pro dvanáct lidí. Samy si uklízejí pokoje, pomáhají se společnými prostory, pracují v zahradě. Starají se o návštěvy. Vyřizují telefony, platí složenky, posílají doporučené dopisy atd. Chodí na úřady a vyřizují si běžné záležitosti. Nesou zodpovědnost za své činy, jsou vedeny k tomu, aby si samy vyřídily, co potřebují. Jsou vedeny ke komunikaci se světem kolem nich.

Zpětná vazba

Ke každé aktivitě se děti vyjadřují buď přímo hodnocením a nebo nepřímo svým vyjádřením během následujících dní. Děti se také podílejí na utváření programu, vyjadřují své touhy a mají právo volby, vždy se snažíme program vhodně přizpůsobit.

Důležité je podotknout, že nemáme problém s nadměrným sledováním televize či s vysedáváním u počítačů.

Ačkoliv se zdá, že děti mají vše, co si jen mohou představit, je tu ještě druhá stránka mince. Totiž to, že naše děti za vše „platí vysokou daní – poslušností“. (Někdo nepěkně říká, že jsou vycepované). Jestliže chtějí mít výborný program, nemohou si dovolit neposlouchat. Ať s nimi jedeme kamkoliv, musí se v dané situaci přiměřeně umět chovat. Když lezeme po skalách, není zde prostor na jakékoliv trucování či jiné „manýry“ dětí. Jdeme-li do restaurace, musí umět slušně jíst. Jsme-li ve společnosti, musí dodržovat společenská pravidla. Na urážení, odmlouvání, násilí či jiné neadekvátní chování u našich dětí nenarazíme. Všichni dobře vědí, že když dodržují určité hranice a pravidla, mají svobodu a zajímavý program.